Usluge u građevinarstvu

Herman Projekt d.o.o. sa svojim suradnicima pokriva široki spektar usluga u građevinarstvu kao što su:

– pomoć u određivanju investicijskih planova i analizu prostorno-planske dokumentacije
– stručno savjetovanje
– analize troškova investicije
– pripreme zemljišta za investiciju
– izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekti) i to:
– Arhitektonske projekte
– Građevinske projekte
– Projekt Elektroinstalacija
– Projekt Strojarskih instalacija
– ishodovanje potrebnih dozvola
– stručni nadzor nad građenjem
– izrade etažnih elaborata i vještačenja
– Izradu energetskih certifikata
– izradu projektata interijera i eksterijera
– usluge koordinatora zaštite na radu fazi izrade projekta (koordinator I)
– usluge koordinatora zaštite na radu fazi izvođenja radova (koordinator II)
– izrade projekata skela, privremenih prometnih rješenja
– izrade plana izvođenja radova
– izradu projekata mehaničke otpornosti i stabilnosti
– izradu projekata prometnica i prometnih površina
– izradu projekata vodovoda i kanalizacije
– izradu elaborata toplinske zaštite i uštede energije
– izradu elaborata zaštite na radu
– izradu elaborata zaštite od požara
– izradu geodetskih elaborata
– Posebne geodetske podloge,
– parcelacijskih elaborata
– elaborata iskolčenja
– izrade troškovnika građevinsko obrtničkih radova