Projektiranje

Na temelju višegodišnjeg iskustva u poslovima vođenja projekata u rezidualnoj i gospodarstvenoj sferi, Herman Projekt d.o.o. nudi investitorima usluge projektiranja stambenih i poslovnih građevina, klasične ili moderne arhitekture. Naš je zadatak uklopiti objekat s parcelom i okolišem na vaše zadovoljstvo zadovoljavajuči funkcionalnost, estetiku i zakonske standarde i propise.

Usluge obuhvaćaju:

– pomoć u određivanju investicijskih planova i analizu prostorno-planske dokumentacije
– stručno savjetovanje
– analize troškova investicije
– pripreme zemljišta za investiciju
– izradu projektne dokumentacije (Arhitektonske i Građevinske projekte, Projekt Elektroinstalacija, Projekt Strojarskih instalacija)
– ishodovanje potrebnih dozvola
– stručni nadzor nad građenjem
– izrade etažnih elaborata i vještačenja
– usluge koordinatora zaštite na radu fazi izrade projekta (koordinator I) i u fazi izvođenja radova (koordinator II)