Projektanti/izvođači

Herman Projekt d.o.o. projektantima nudi usluge izrade:

– projekata mehaničke otpornosti i stabilnosti
– projekata prometnica i prometnih površina
– projekata vodovoda i kanalizacije
– elaborata toplinske zaštite i uštede energije
– elaborata zaštite na radu
– usluge koordinatora zaštite na adu u fazi izrade projekta (koordinator I)
– izrade troškovnika građevinsko obrtničkih radova

Herman Projekt d.o.o. izvođačima nudi usluge:

– inženjera gradilišta
– glavnog inženjera gradilišta
– izrade projekata skela, privremenih prometnih rješenja
– izrade plana izvođenja radova
– stručnog savjetovanja