Naknada za legalizaciju bespravne gradnje

Izračun naknade

 

Obujam zgrade u m3

Vrsta zgrade

Namjena zgrade

Koeficijent lokacije