Legalizacija zgrada preko 400 m2

ZAHTJEVNA ZGRADA

zgrada iznad bruto 400m2 (mjereno u razini poda svake etaže) , zgrada poljoprivredne djelatnosti iznad bruto 1000 m2,  zgrada javne namjene (bez obzira na površinu). Radi se o ukup­noj brutto površini svih etaža jedne zgrade, a kada se legal­izira nadogradnja tada se ona pri­braja ostalom legal­nom dijelu zgrade. npr. legal­izacija  nado­grad­nje od 100m² na stam­beni objekt od  350m² kategorizira se kao zahtjevna zgrada. Dokumentacija koju je potrebno izgraditi za zahtjevnu zgradu je sljedeća:

  • 3 primjerka Geodetske snimke izvedenog stanja ili kopija katastarskog plana ako je zgrada evidentirana na kastarskom planu
  • 3 primjerka Arhitektonske snimke izvedenog stanja
  • izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonita zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti
  • izjava ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara (za zgrade javne namjene)
  • ako je potrebno potvrde i suglasnosti od nadležnih javnopravnih tijela

—————————————————————————————————————————————————

OSTALE INFORMACIJE

Zatražite informativnu ponudu za legalizaciju Vašeg objekta ovdje.

Objašnjenje postupka legalizacije objekta u nekoliko koraka.

Kako znati da je objekt legalan

Za neka često postavljena pitanja posjetite našu stranicu Pitanja i Odgovori.

Informativni izračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru