Legalizacija zgrada ispod 400 m2 (a iznad 100m2)

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

zgrada do 400m2 bruto (mjereno u razini poda svake etaže) , zgrada poljoprivredne djelatnosti do bruto 1000 m2. Radi se o ukup­noj brutto površini svih etaža jedne zgrade, a kada se legal­izira nadogradnja tada se ona pri­braja ostalom legal­nom dijelu zgrade. npr. legal­izacija  nado­grad­nje od 50m² na stam­beni objekt od 150m² kategorizira se kao manje zahtjevna zgrada. Dokumentacija koju je potrebno izgraditi za manje zahtjevnu zgradu je sljedeća:

  • 3 primjerka Geodetske snimke izvedenog stanja ili kopija katastarskog plana ako je zgrada evidentirana na kastarskom planu
  • 3 primjerka snimke izvedenog stanja, foto dokumentacija, iskaz podataka za obračun naknade izrađen po ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inženjeru građevinarstva
  • ako je potrebno potvrde i suglasnosti od nadležnih javnopravnih tijela

 


OSTALE INFORMACIJE


Zatražite informativnu ponudu za legalizaciju Vašeg objekta ovdje.

Objašnjenje postupka legalizacije objekta u nekoliko koraka.

Kako znati da je objekt legalan


Za neka često postavljena pitanja posjetite našu stranicu Pitanja i Odgovori.

Informativni izračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru