Legalizacija zgrada do 100 m2

 

zgrada do 100m2 bruto (mjereno u razini poda svake etaže) i objekti poljoprivredne namjene do 400m2. Radi se o ukup­noj brutto površini svih etaža jedne zgrade, a kada se legal­izira nadogradnja tada se ona pri­braja ostalom legal­nom dijelu zgrade. Dokumentacija koju je potrebno izgraditi za jednostavnu zgradu je sljedeća:

  • 3 primjerka Geodetske snimke izvedenog stanja ili kopija katastarskog plana ako je zgrada evidentirana na kastarskom planu
  • 3 primjerka snimke izvedenog stanja ili iskaz površina i obračunske veličine zgrade, obračunske veličine zgrade kojima se uređuje obračun komunalnog i vodnog doprinosa koje je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva, foto dokumentacija, iskaz podataka za obračun naknade izrađen po ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inženjeru građevinarstva
  • ako je potrebno potvrde i suglasnosti od nadležnih javnopravnih tijela

 

OSTALE INFORMACIJE

Zatražite informativnu ponudu za legalizaciju Vašeg objekta ovdje.

Objašnjenje postupka legalizacije objekta u nekoliko koraka.

Kako znati da je objekt legalan

Za neka često postavljena pitanja posjetite našu stranicu Pitanja i Odgovori.

Informativni izračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru